>Intercultural hurrays!

>
This weekend SWEA (Swedish Women’s Educational Association) on their annual meeting decided to award me with the Agneta and Gunnar Nilsson’s Scholarship for studies of Intercultural Relations!

This scholarship permits me to fulfill a dream of mine, start doctoral studies in the important field of migration issues. I plan to attend University of Ghana just 30 minutes away from my current location. My local newspaper on Gotland published an article on this on Saturday. Below SWEA’s motivation letter in Swedish.

AGNETA OCH GUNNAR NILSSONS STIPENDIUM 2007

Juryn för

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella

relationer har enhälligt utsett

KAJSA HALLBERG

till arets stipendiat.

Hon har i sin ansökan om stipendium för doktorandstudier vid Institute of African Studies vid University of Ghana för avsikt att skriva en avhandling om hallbar migrationspolitik, en fraga som berör de flesta länder idag pa grund av de olika situationer och villkor som uppstar i samband med att människor flyttar. Hon vill ocksa bland annat belysa problematiken brain-drain och brain-gain samt visa att migration även är en genderfraga, det vill säga innebär en risk för kvinnor genom splittring av familjer och trafficking.

Kajsa vill genom sitt arbete bidra till att uppmuntra svenska studenter att söka sig till studiemiljöer i Afrika och fa till stand hallbara samarbetsprogram med Afrika i framtiden.

Imponerade av en ansökan präglad av intellektuell mognad och djupt samhällsansvar vill vi i Juryn gratulera Kajsa Hallberg till stipendiet samt önska henne lycka och framgang inom detta viktiga forskningsomrade.

I am of course very happy to get this chance and I must say I could not have imagined a better start to my stay in Ghana!

Sharing is caring!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

You may also like